Anamnese

In het kennismakingsgesprek bespreek ik met u de klachten en de wijze van behandeling met hier opvolgend een massage.
AIs er sprake is van medische klachten, of bent u in behandeling bij een arts of specialist,dan dient u eerst met uw behandelend arts te overleggen alvorens tot een behandeling over te gaan.

Ook eventueel medicijngebruik welke het reactievermogen kunnen beïnvloeden, of allergische reacties op bepaalde stoffen dient u van te voren aan te geven.
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie die betrekking heeft op uw gezondheid!. 
De gegeven informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld
Dit intake-gesprek gaat niet van uw tijd af, maar is wel belangrijk om tot een goed resultaat te komen,waar u en ik tevreden over kunnen zijn!