WAT IS HSP?


De afkorting HSP staat voor “Highly Sensitive Person” oftewel een hooggevoelig persoon.

Een HSP is bovengemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op.
Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens.

De verwerking van waarnemingen gaat meestal ook nog tegelijkertijd.
Mensenmassa’s of harde muziek kan voor een HSP al snel te veel zijn.
Ze raken dan overprikkeld en op den duur
overbelast.

Veel hooggevoelige mensen ervaren in eerste instantie dan ook last van hun eigenschap, en vragen zich dan af wat er mis is met hen. Men kan zich dan bewust of ongemerkt vermoeid, gestrest, chaotisch of geprikkeld voelen. Ze hebben de neiging zichzelf te willen veranderen en hun eigenschap te onderdrukken of te negeren.

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute en universitair docente en grondlegster van het begrip HSP.

Hooggevoeligheid kan sterk van invloed zijn in het sociale leven, in (werk)relaties en in allerlei andere dagelijkse activiteiten. Het is een eigenschap die in onze hectische, gejaagde en gestreste maatschappij, waar de nadruk ligt op ratio en verstand, niet erg wordt gewaardeerd. Maar juist deze mensen, met hun creativiteit en scherpe intuïtie, zorgen voor het evenwicht. Door het bewustzijn en accepteren van de hooggevoeligheid kan deze echter van valkuil en een last, tot een kwaliteit en een gave worden.

 

KENMERKEN VAN HSP

 • nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar
 • zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf, vaak voelt een HSP zich hierdoor niet op hun gemak
 • hebben meer moeite en tijd nodig om indrukken te verwerken
 • hebben een diep en rijk innerlijk leven; dromen, fantaseren en grote verbeeldingskracht
 • voelen stemmingen en sferen goed aan, gericht op de omgeving
 • worden meer dan gemiddeld geroerd door natuur, kunst en muziek, zijn vaak creatief
 • eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren
 • kunnen verlegen overkomen maar zijn dat meestal niet
 • hebben moeite met planning en verkrijgen van structuur
 • zijn vaak plichtsgetrouw, perfectionistisch en met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden
 • zijn vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen
 • hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning, en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmproblemen, chronische vermoeidheid etc.
 • lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen
 • werken graag zelfstandig, in eigen tempo, vanuit intuïtie
 • voelen aan wat nodig is en moet gebeuren

WAAROM MASSAGE?

Massage kan een HSP helpen om beter met deze hooggevoeligheid om te gaan. In deze tijd van verhoogde tijdsdruk, vele informatiestromen, geluiden, beelden, mensen, drukte en hectiek wordt het steeds belangrijker om je te beseffen welke invloed je sensitiviteit heeft op je energiehuishouding en je gezondheid. Langdurige overprikkeling kan leiden tot stressklachten en uitputting.

Klachten:  burn-out, depressie, overspannenheid, chronische vermoeidheid, hyperactiviteit.

Ervaar je onrust in je lichaam? Voel je je onzeker, angstig (faalangst)? Stagneer je in je leven en denken?

Kies dan voor zelfbevrijding en zelfontplooiing! Accepteer jezelf en VOEL!

Het is belangrijk om goed te leren aarden/gronden, grenzen te stellen, de innerlijke kracht te versterken en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust. Naast praktische tips en oefeningen om overprikkeling te beperken en balans te vinden krijg je ook advies over voeding, verschillende therapieën, inzet van EFT (tapping techniek) en ongewenste emoties te helpen verminderen en een speciaal ontwikkelde massage voor de Hoog Sensitieve Persoon.

 

EFFECTEN VAN MASSAGE

 • overprikkeling wordt verminderd
 • het zenuwstelsel wordt gekalmeerd
 • meer fysieke, mentale en emotionele balans
 • daling van de stresshormonen
 • groter zelfbewustzijn
 • betere gronding
 • meer ontspanning

Op de facebookpagina Praktijk Wish-U-Well & HSP vindt je meer informatie en tips over hoogsensitiviteit.


Bronvermelding:  www.nieuwetijdskind.com

                          www.hooggevoeliheid.nl

                          Boek Elaine Aron : Hooggevoeligheid

                          Massagepraktijk Wishuwell en HSP - Hoogsensitiviteit