CHAKRA RUGMASSAGE

Chakra's zijn energiewielen die in verbinding staan met het fysieke- en energetische lichaam.Het lichaam kent vele honderden chakra's, maar bij deze behandeling richt ik mij voornamelijk op de 7 hoofdchakra's langs de wervelkolom.

Het zijn organisatiecentra voor het ontvangen en overdragen van lichaamsenergie.

De meesten zijn verbonden met belangrijke zenuwcentra en hormoonproducerende klieren in het lichaam. Het zijn zowel zenders als ontvangers van informatie. Ze ontvangen kosmische- en aarde energie en geven deze door aan het lichaam. Ze zijn verbonden met verleden, heden en toekomst.

De energie van ieder chakra strekt zich nog een stuk buiten het zichtbare stoffelijke lichaam uit, tot in de aura.

De chakra's kunnen gezien worden als organen van het energetische lichaam en verrichten heel veel werk!

Elk chakra correspondeert met een ander deel van het fysieke lichaam, vandaar dat een onevenwichtigheid in één van de chakra's kan leiden tot lichamelijk onbehagen en omgekeerd kan een zware fysieke belasting leiden tot een disbalans in de chakra's.


WAARVOOR?

-Psychische problemen

-Hormonale stoornissen

-Vermoeidheid

-Disbalans

-Rug- en nekklachten

-Concentratieproblemen

-Energie vervuiling

-Onrust en verwarring

-Niet goed gegrond

-Spanning/stress

-Verdriet/rouw

-Sensitiviteit

-Puberteit

-Overprikkeling

-Emotionele problemen


Deze massage is ook zeer geschikt voor kinderen!

Het is een zachte, ontspannen massage op de rug maar ook de handen en voeten worden mee gemasseerd.


60 minuten €60,00